Bất ngờ hàng loạt sản phẩm của Vinanusoy bị thu hồi

Ngày 12/6, Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 89/QĐ-TTrB, thu hồi 23 sản phẩm thực phẩm của Công ty Vinanusoy sản xuất...

Các sản phẩm của Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy (Công ty Vinanusoy) bị thu hồi gồm 6 sản phẩm thực phẩm bổ sung (TPBS) Mooncare pedia; TPBS Mooncare IQ Grow; TPBS Mooncare infant formula; TPBS Maxsure số 1; TPBS Maxsure số 2; TPBS Maxsure số 3 vi phạm về công bố và ghi nhãn sản phẩm, sau khi thu hồi không được tiếp tục lưu hành.
2 sản phẩm khác bị thu hồi do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố sản phẩm; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố gồm: TPBS Nuca+ Pedia (số xác nhận công bố, ngày cấp: 32678/2017/ATTP-XNCB (13/9/2017)) và  TPBS Baby kid Pedia sure (số xác nhận công bố, ngày cấp:27358/2017/ATTP-XNCB (08/8/2017))

Về hai sản phẩm này, Thanh tra Bộ Y tế cũng nói rõ: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty không được tiếp tục lưu hành: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bat ngo hang loat san pham cua Vinanusoy bi thu hoi
Quyết định thu hồi 23 sản phẩm của Vinanuasoy
Cùng với đó, 15 sản phẩm tiếp theo bị thu hồi vì có vi phạm về nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố gồm: TPBS Nuca+ IQ - Grow; TPBS Nuca + Baby; TPBS Baby kid Grow – IQ; TPBS Baby kid support immune system &digestive health; TPBS Omega Gold Colostrum; TPBS Omega Gold IQ- Grow; TPBS Omega Gold Pedia; TPBS Kiddy 1; TPBS EnZym Grow; TPBS Bioplus infarnt; TPBS Bioplus Kids gold; TPBS NuTa ka Meal Replace; TPBS VySure; TPBS D2 Plus; TPBS Soycal.
Thanh tra Bộ yêu cầu, sau khi thu hồi sản phẩm, Công ty Công ty cổ phần công nghiệp thực phẩm Vinanusoy tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.
Bat ngo hang loat san pham cua Vinanusoy bi thu hoi-Hinh-2
Thực phẩm bổ sung Nuca + Baby, một trong những sản phẩm của Công ty Vinanusoy bị thu hồi vì có vi phạm về nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố. Ảnh: Facebook Công ty Vinanusoy.
Ngoài các sản phẩm, lô sản phẩm bị thu hồi nói trên, đối với những sản phẩm, lô sản phẩm do công ty sản xuất sau ngày ban hành quyết định này nếu đã được công bố theo đúng quy định, đáp ứng các yêu cầu về ghi nhãn và các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, công ty được phép lưu hành bình thường theo quy định của pháp luật.
Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Công ty Vinanusoy thu hồi sản phẩm đối với các sản phẩm, lô sản phẩm vi phạm về công bố sản phẩm là 10 ngày; đối với các sản phẩm vi phạm về ghi nhãn là 30 kể từ ngày ban hành quyết định.

Thu hồi 12 sản phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food

Cũng trong ngày 12/6, Chánh Thanh tra Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 89/QĐ-TTrB, thu hồi 12 sản phẩm thực phẩm của Công ty cổ phần thực phẩm Light Food do có vi phạm về công bố sản phẩm và ghi nhãn.

Cụ thể, thu hồi 5 sản phẩm thực phẩm do có vi phạm: Sản xuất, lưu hành trước khi công bố; nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, gồm TPBS Biolac pedia; TPBS Biolac IQ- Grow; TPBS Biolac infant; TPBS Biolac mama; TPBS Biolac gold.

Thanh tra Bộ Y tế cũng nói rõ: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty không được tiếp tục lưu hành: Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố: Sau khi thu hồi sản phẩm, công ty tiến hành khắc phục nội dung ghi nhãn, đảm bảo nhãn phù hợp với nhãn công bố được tiếp tục lưu hành sau khi được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội đồng ý bằng văn bản và đáp ứng các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm.

Thu hồi sản phẩm thực phẩm TPBS Biolac bone của Công ty Light Food do có vi phạm sản xuất, lưu hành trước khi công bố.

Theo đó, đối với những lô sản phẩm được sản xuất trước khi công bố, sau khi thu hồi sản phẩm, công ty không được tiếp tục lưu hành. Đối với những lô sản phẩm được sản xuất sau khi công bố, nếu đáp ứng các yêu cầu khác về bảo đảm an toàn thực phẩm, Công ty được lưu hành bình thường.

Thu hồi 6 sản phẩm thực phẩm của Công ty Light Food do có vi phạm nhãn lưu hành không phù hợp với nhãn công bố, cụ thể gồm: TPBS Hyperfood Grow- IQ; TPBS Hyperfood pedia gold; TPBS Hyperfood Colostrum; TPBS Kwon Plus Pedia Sure; TPBS Kwon Plus Grow- IQ; TPBS Kwon Plus Baby.

Tâm An

>> xem thêm

Bình luận(0)