Vì sao nhà Hậu Lê có tới 8 đời vua bị giết?

Vì sao nhà Hậu Lê có tới 8 đời vua bị giết?

Nhà Hậu Lê là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Việt Nam, suốt 360 năm. Trải qua 27 đời Vua, nhà Hậu Lê không chỉ kéo dài nhất mà còn có đến 8 vị Vua bị giết chết.