Thích thú kính viễn vọng mới với hứa hẹn "chấn động"

(Kiến Thức) - Để đẩy mạnh công tác theo dõi, tìm kiếm các tiểu hành tinh nguy hiểm, có kích thước lớn hơn 140 mét có khả năng va vào Trái đất (còn gọi là Neo), một kính viễn vọng mới chuyên dụng hứa hẹn sẽ ra mắt trong tương lai.

Chính phủ Mỹ vừa công bố chi tiết mới trong Mục 321 của Đạo luật ủy quyền NASA năm 2005.
Cụ thể, Quốc hội yêu cầu NASA phát triển một chương trình để tìm kiếm các tiểu hành tinh NEO và NASA được giao nhiệm vụ phải xác định 90% tất cả các NEO có đường kính lớn hơn 140 mét.
Hiện tại, họ ước tính rằng ba phần tư trong số 25.000 tiểu hành tinh nguy hiểm vẫn chưa được tìm thấy.
 Nguồn ảnh: Phys.
Để đạt được mục tiêu này, một nhóm các nhà khoa học quốc tế gồm hàng trăm nhà khoa học, thiên văn cao cấp đang hoàn thành việc xây dựng Kính viễn vọng Khảo sát Synoptic (LSST) ở Chile.
Kính viễn vọng LSST sẽ là một công cụ cần thiết để cảnh báo chúng ta về các tiểu hành tinh Neo nguy hiểm.
Với kinh phí tài trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia Mỹ, Kính LSST sẽ tìm kiếm tiểu hành tinh Neo trong nhiệm vụ 10 năm của mình, bằng cách quan sát cùng một khu vực bầu trời, theo các khoảng thời gian hàng giờ, để tìm kiếm xem đối tượng nào đã thay đổi vị trí.
Bất cứ thứ gì di chuyển chỉ trong một giờ bất thường nằm trong hệ mặt trời của chúng ta đều phải được theo dõi.

Mời quý vị xem video: Tiểu hành tinh chứa 100 triệu tấn vàng sắp ngang qua Trái Đất P1

Các nhóm khoa học do các nhà nghiên cứu tại Đại học Washington và JPL đứng đầu đã xây dựng các mô phỏng cho thấy Kính LSST tự nó sẽ có khả năng tìm kiếm khoảng 65% tiểu hành tinh nguy hiểm.
Nếu chúng tôi kết hợp dữ liệu từ Kính LSST với các khảo sát thiên văn khác như Pan-STARRSvà Khảo sát Bầu trời Catalina, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đạt được mục tiêu khám phá 90% các tiểu hành tinh nguy hiểm cho Trái đất trong tương lai.
Huỳnh Dũng (theo Phys)

>> xem thêm

Bình luận(0)