Liều lĩnh xâm phạm địa phận đàn rái cá, báo đốm bị xua đuổi, cong đuôi bỏ chạy

Liều lĩnh xâm phạm vào địa phận của bầy rái cá nhưng bị xua đuổi quyết liệt, báo đốm đành cong đuôi bỏ chạy

Xem clip Liều lĩnh xâm phạm địa phận đàn rái cá, báo đốm bị xua đuổi, cong đuôi bỏ chạy - Nguồn: Đời sống và Pháp luật

Mô tả video


Bạch hiền/ Đời sống &Pháp luật

>> xem thêm

Bình luận(0)