Xem tế bào ung thư lan khắp cơ thể trong 2 phút

Video 2 phút cho thấy quá trình lây lan khắp cơ thể đáng sợ của tế bào ung thư.

Video: Xem tế bào ung thư lan khắp cơ thể:
Hải Sơn (theo Barts Cancer Institute)

Bình luận(0)