Video: Con người thông minh nhờ những loại gen này

Các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện ra những loại gen khiến con người trở nên thông minh sau khi đã phân tích mẫu AND của 78.308 người.
 

Video: Những loại gen nào khiến con người trở nên thông minh?:
Theo VietNamNet

>> xem thêm

Bình luận(0)