Trộn soda với axit sunfuric, phản ứng khủng khiếp xảy ra

Bạn có biết khi trộn soda với axit sunfuric sẽ xảy ra hiện tượng cực kỳ thú vị không?

Video: Thí nghiệm trộn soda với axit sunfuric và phản ứng khủng khiếp xảy ra:
Nguồn video: BuzzFeed.
Khi trộn soda với axit sunfuric, hỗn hợp bị cháy khét và có màu đen, sau đó cô đặc thành một khối màu đen trông rất khiếp sợ.
 Hỗn hợp dần dần bị cháy khét.
Mai Linh (theo BuzzFeed)

Bình luận(0)