Thành phố được xây trong tích tắc không thể tin nổi

Chỉ với những đường vẽ đơn giản, thành phố hiện đại đã lần lượt xuất hiện một cách thú vị.

Video: Thành phố được xây dựng trong tích tắc:
Theo Pháp Luật TP Hồ Chí Minh

Bình luận(0)