Tận mắt công nghệ cắt cỏ đường cao tốc ở nước người ta

Ở nước ngoài, việc cắt cỏ đường cao tốc được thực hiện bởi máy móc, rất nhanh chóng mà không tốn nhiều nhân lực, tiền của.  
 

Video: Công nghệ cắt cỏ đường cao tốc ở nước ngoài:
Nguồn video: YouTube.
Đức Chính (theo YouTube)

Bình luận(0)