Phục sát đất nghị lực sống phi thường của chú cá rô

(Kiến Thức) - Chú cá rô cố gắng trườn khoảng 5m trên cạn để tìm về với môi trường nước quen thuộc.


Video: Nghị lực sống phi thường của chú cá rô:
Hải Sơn (theo YouTube)

Bình luận(0)