Phục sát đất nghệ nhân làm bánh nhanh như máy

Người xem chưa hình dung ra bánh gồm những nguyên liệu gì thì nghệ nhân trong video đã hoàn thành mẻ bánh vài chục chiếc.

Video: Nghệ nhân làm bánh trong chớp mắt:
Theo Emdep

Bình luận(0)