Phim tài liệu: Việt Nam và Biển Đông (6)

Trong các hoạt động nội khối, hoạt động kinh tế Biển được các nước ASEAN quan tâm và chú trọng... đặc biệt.


Theo Quân đội nhân dân

Bình luận(0)