Những pha móc túi quá tinh vi ở Ấn Độ

Ấn Độ là một nước tồn tại tệ nạn móc túi ngang nhiên lộng hành. Hãy xem clip tổng hợp những pha móc túi ở Ấn Độ dưới đây. 

Video: Những pha móc túi ở Ấn Độ:
Theo Đời sống pháp luật

Bình luận(0)