Nhìn lại chiến thắng hào hùng Cách mạng tháng Tám 1945

Cách mạng tháng Tám 1945 là dấu son lịch sử hào hùng của dân tộc, đánh dấu bước chuyển mình vĩ đại đưa đất nước sang một trang sử mới.

Video: Hình ảnh chiến thắng hào hùng Cách mạng tháng Tám 1945:
Theo VTV News

Bình luận(0)