Người dân Hà Nội chấm điểm công chức qua mạng

Hà Nội sẽ triển khai thí điểm việc đánh giá công chức qua ứng dụng công nghệ thông tin.UBND thành phố Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân về cung cấp dịch vụ hành chính công. Theo đó, trong năm 2014, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm việc đánh giá này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 3 đến 5 đơn vị đủ điều kiện về cơ sở hạ tầng và ứng dụng.
Theo VTC14

Bình luận(0)