Ngắm điện thoại di động làm từ… cỏ siêu dị

Bạn có tưởng tượng chiếc điện thoại di động làm từ cỏ trông sẽ thế nào? Sản phẩm này có đảm bảo các tính năng của một chiếc di động bình thường?

Video: Chiếc điện thoại di động làm từ cỏ:
Chiếc điện thoại di động này có một số bộ phận làm từ cỏ. Vỏ và các cấu thành bên trong được làm hoàn toàn từ các vật liệu tái chế hữu cơ. Người ta hy vọng, trong tương lai, loại điện thoại làm từ cỏ bền vững này có thể được sản xuất hàng loạt, giúp giảm con số điện thoại di động không thể tái chế.
 Hình ảnh chiếc điện thoại di động làm từ cỏ.
Theo VTV News

Bình luận(0)