Ngạc nhiên với vật liệu nhẹ nhất thế giới

(Kiến Thức) - Một vật liệu được cho là nhẹ nhất thế giới này đã khiến rất nhiều người ngạc nhiên và không tin vào mắt mình.

Video: Đây là vật liệu nhẹ nhất thế giới:
Nguồn video: B CC
Sao có thể nhẹ hơn không khí tới 7,5 lần được? Không thể tin nổi. Vậy mà vật liệu này đã chứng minh được điều đó vì nó là vật liệu nhẹ nhất thế giới. Hãy xem họ làm thí nghiệm gì với vật liệu này nhé!
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)