Hướng dẫn quan sát Nhật thực ở Việt Nam sáng 9/3

Dưới đây là video những lưu ý để có thể quan sát nhật thực an toàn.

Video: Hướng dẫn quan sát Nhật thực ở Việt Nam sáng 9/3:
Toàn bộ lãnh thổ Việt Nam sẽ quan sát được hiện tượng nhật thực một phần vào ngày 9/3/2016 tới đây. Tại TP.HCM, nhật thực bắt đầu từ 6h32 sáng và kết thúc lúc 8h38 sáng. Tại Hà Nội, nhật thực bắt đầu từ 6h57 sáng và kết thúc lúc 8h39 sáng.
Theo Đời sống Pháp Luật

Bình luận(0)