Hình ảnh Mặt Trời nhìn từ trạm vũ trụ NASA

Camera từ trạm vũ trụ NASA đã ghi lại được những hình ảnh hiếm thấy về Mặt Trời với những luồng lửa rực rỡ được phun trào từ bề mặt.

Mặt Trời là ngôi sao ở trung tâm Hệ Mặt Trời, chiếm khoảng 99,86% khối lượng của Hệ Mặt Trời. Trái Đất và các thiên thể khác như các hành tinh, tiểu hành tinh, thiên thạch, sao chổi và bụi quay quanh Mặt Trời. Khoảng cách trung bình giữa Mặt Trời và Trái Đất xấp xỉ 149,6 triệu km nên ánh sáng Mặt Trời cần 8 phút 19 giây mới đến được Trái Đất.

Quầng nóng của Mặt Trời liên tục mở rộng trong không gian và tạo ra gió Mặt Trời là các dòng hạt có vận tốc gấp 5 lần âm thanh - mở rộng nhật mãn (heliopause) tới khoảng cách xấp xỉ 100 AU. Bong bóng trong môi trường liên sao được hình thành bởi gió Mặt Trời, nhật quyển (heliosphere) là cấu trúc liên tục lớn nhất trong Hệ Mặt Trời.
Những hình ảnh cận cảnh Mặt Trời được NASA ghi lại là những tư liệu cực kỳ quý hiếm, có ý nghĩa đặc biệt trong lĩnh vực khoa học vũ trụ nói chung và khoa học nghiên cứu Mặt Trời nói riêng.
Tuấn Lê (theo Reuters)

Bình luận(0)