Dùng tăm bông ngoáy tai, ai ngờ những điều này xảy ra

Dùng tăm bông ngoáy tai không làm tai sạch mà còn khiến nó bẩn hơn, đôi khi còn khiến tai bị tổn thương, làm giảm khả năng nghe, thủng màng nhĩ...

Video: Dùng tăm bông ngoáy tai - Thói quen "rước họa" vào thân:
Theo Health Plus

Bình luận(0)