Doanh nghiệp vận tải kêu cứu Bộ Giao thông vận tải

Cục đăng kiểm Việt Nam thống kê có khoảng 300.000 ô tô tải đang “đứng bánh” vì chủ trương này. 

Nhiều chủ doanh nghiệp nhận xét, đây là một chủ trương rất “bất nhất”. Không chịu nổi buộc lòng họ đã làm đơn kêu cứu gửi Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Đinh La Thăng.

Theo Tuôi Trẻ

Bình luận(0)