Chuyện tình dục trong phim và thực tế khác nhau thế nào?

Hẳn nhiều lúc bạn tưởng tượng và so sánh chuyện tình dục của mình vào phim ảnh. Tuy nhiên dù cố thế nào, 2 điều này cũng không thể tương đồng nhau.

Video: Chuyện tình dục trong phim và thực tế khác nhau thế nào?:
Hãy thật cẩn thận nếu bạn muốn bắt chước làm "chuyện ấy" như trên phim ảnh đấy nhé, vì đời không bao giờ như phim đâu!
Theo Health Plus

Bình luận(0)