Chó nhà huyết chiến với sư tử

Đoạn phim quay lại cảnh cuộc "huyết chiến" giữa sư tử và chó canh nhà.

Video: Chó nhà "huyết chiến" với sư tử:
Theo VTC News

Bình luận(0)