Cái kết bất ngờ khi đổ nitơ lỏng vào ruột dưa hấu

Chỉ cần đổ nitơ lỏng vào ruột dưa hấu, sau tích tắc phần ruột dưa hấu đỏ au đã đông cứng lại như đá.

Video: Đổ nitơ lỏng vào ruột dưa hấu và cái kết bất ngờ:
Theo VTC News

Bình luận(0)