Cách tiết kiệm pin iPhone bạn không ngờ tới

Người dùng có thể tắt một số tính năng vị trí trên iPhone để tiết kiệm pin iPhone, 3G và bảo mật thông tin.

Video: Cách tiết kiệm pin iPhone:
Theo Zing News

Bình luận(0)