Video: Những kiểu nói dối ai cũng từng phạm phải

Video: Những kiểu nói dối ai cũng từng phạm phải

Nói dối khi lỡ quên trả lời tin nhắn của bạn, chưa hoàn thành công việc sếp giao hay đơn giản là để khích lệ người khác, bạn đã dùng đến những câu nói dối nào trong số này chưa?