90% chúng ta không biết thuốc khi đi vào cơ thể thế nào

(Kiến Thức) - Đảm bảo 100 người sử dụng thuốc thì có đến 90 người không hề biết con đường mà thuốc đi vào trong cơ thể như thế nào. Video này sẽ cho bạn câu trả lời.

Video: Hành trình của thuốc khi đi vào trong cơ thể:
Nguồn video: Nguyễn Yến.
Sự kỳ diệu của cơ thể chính là khi thuốc được đưa vào cơ thể và theo tuần tự những cơ quan tiếp nhận rồi hấp thụ sẽ giúp cơ thể bạn chóng lành bệnh. Đó là một hành trình "thần kỳ".
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)