30 quy tắc nuôi con đáng phục của người Nhật

(Kiến Thức) - Người Nhật vốn rất coi trọng việc giáo dục con trẻ, 30 quy tắc nuôi con đáng phục này sẽ là gương sáng cho các mẹ Việt noi theo.

Video: 30 qui tắc nuôi con đáng phục của người Nhật:
Nguồn video: Qd News
Đây là quy tắc "vàng" mà các mẹ Nhật giáo dục con mình những bài học đầu đời để phát triển nhân cách về sau.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)