12 câu nói của Khổng Tử có giá trị muôn đời

(Kiến Thức) - Nếu bạn đọc 12 câu nói dưới đây của Khổng Tử, bạn sẽ thay đổi cách nhìn và có thái độ tích cực hơn với cuộc sống.

Video: 12 câu nói của Khổng Tử có giá trị muôn đời:
Nguồn video: Qd News
Chính bản thân tôi đã thay đổi hoàn toàn cách sống sau khi đọc và ngẫm. Đó là sự thật, bạn hãy đọc ngay đi.
Pha Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)