Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Những phép lạ và thần thông của Đức Phật trong kinh điển Phật giáo

Phép lạ và thần thông của Đức Phật là một trong những đề tài lôi cuốn người đọc, đặc biệt là các Phật tử. Điểm chung khi đề cập đến thần thông của Đức Phật là chú trọng đến giáo hóa thần thông. Điều này được hiểu như thế nào?

Kết hôn khác tôn giáo

Kết hôn khác tôn giáo

Không phải vì kết hôn với một người khác tôn giáo với mình mà mình không có hạnh phúc. Quan niệm này xét thấy thật không hợp lý lắm.

Tam bành lục tặc là gì?

Tam bành lục tặc là gì?

Kính thưa thầy, con thường nghe nói tam bành lục tặc mà con không hiểu tam bành là gì? Lục tặc là sao? Kính mong thầy giải đáp cho con hiểu.

Phân biệt chánh tà

Phân biệt chánh tà

Cuộc sống luôn luôn bao gồm hai mặt thiện ác và chánh tà lẫn lộn.

Phật dạy về ngày lành tháng tốt

Phật dạy về ngày lành tháng tốt

Tin hiểu lời Phật, chúng ta dễ dàng nhận thấy, việc tin sẽ có sẵn ngày lành tháng tốt cho mỗi người được sách vở ghi lại là mơ hồ, không có cơ sở.

Sao "chúng tôi chưa thấy Niết bàn"?

Sao "chúng tôi chưa thấy Niết bàn"?

Mọi cõi ở trong tâm ta thôi, thiện – ác tại tâm, làm sao có thể hiểu “niết bàn” là thứ vật chất có thể nhìn thấy sờ mó...

Thế nào là bình an nội tâm?

Thế nào là bình an nội tâm?

Với "bình an nội tâm", ta không tìm, và có tìm cũng không thấy. Bởi đó là thứ ta phải tự mình tạo ra.

Pháp trợ niệm của Đức Phật

Pháp trợ niệm của Đức Phật

Kinh tạng còn ghi lại khá nhiều trường hợp Đức Phật đích thân trợ niệm hoặc dạy các đệ tử đi trợ niệm cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung.

Lòng bồ đề tâm (1)

Lòng bồ đề tâm (1)

Tất cả kinh điển giáo lý của đạo Phật có thể tóm gọn vào một chữ TÂM mà thôi.

Hạt ngọc trí tuệ

Hạt ngọc trí tuệ

Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài tuyên bố rằng Ngài đã tìm được chân lý, tìm được hạt minh châu của chính mình.

Phật là đấng Pháp vương

Phật là đấng Pháp vương

Thái tử Sĩ-đạt-ta sau khi từ bỏ vương quyền, xuất gia học đạo trở thành bậc Giác ngộ, Ngài được trời người quy kính, ba cõi đều xưng tôn, Thế Tôn!

Hoạnh tử là gì?

Hoạnh tử là gì?

Kính thưa thầy, thường con nghe nói đến hoạnh tử, nhưng con không hiểu nghĩa hoạnh tử là như thế nào?

Bốn bước chuyển hóa sân hận

Bốn bước chuyển hóa sân hận

Theo tâm lý học Phật giáo, sân hận là một trong 6 phiền não căn bản.  Sân hận có khi cực nóng nhưng cũng có khi cực lạnh.