Giáo lý nhà Phật không có dâng sao giải hạn

Giáo lý nhà Phật không có dâng sao giải hạn

(Kiến Thức) - Những người đăng ký dâng sao giải hạn tin rằng cúng dâng sao có thể giúp con người giải hạn khi tuổi của họ bị sao xấu chiếu mệnh. Tuy nhiên, dựa trên góc nhìn của...

Dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật

Dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật

Dâng sao giải hạn không có trong giáo lý nhà Phật, thế nhưng ở trong chùa từ lâu cũng có làm để cầu mong cho con người được an lành, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm nói về tục dâng...