Cái giá đắng chát của sự cuồng tín ?

Cái giá đắng chát của sự cuồng tín ?

(Kiến Thức) - Có quá nhiều những bài học đắt giá khi quá cuồng tín nhưng dường như chưa có liều thuốc nào hiệu quả giúp người ta thức tỉnh sự u mê. Con người càng có tri thức, dân...