Giao giáo viên, nhà trường chọn SGK: Bài toán đã có lời giải?

Giao giáo viên, nhà trường chọn SGK: Bài toán đã có lời giải?

(Kiến Thức) - “Một chương trình, nhiều bộ sách giáo khoa” không chỉ phá sự độc quyền mà còn tạo sự đa dạng sách giáo khoa giúp giáo viên và nhà trường có thể chọn sách để dạy học. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn.

Nghệ sĩ Quốc Quốc: Khi đam mê không lối thoát ...

Nghệ sĩ Quốc Quốc: Khi đam mê không lối thoát ...

(Kiến Thức) - Nói đến nghề thì nhiều người biết anh, vì anh không chỉ là người đa nghề mà còn đa mang với những cái nghiệp luôn đeo đẳng mình. Nghề không quan trọng nhưng nghiệp...

Vì sao nên cúng Rằm tháng 7 trước 15 âm lịch?

Vì sao nên cúng Rằm tháng 7 trước 15 âm lịch?

(Kiến Thức) - Đối với người Việt Nam, Rằm tháng 7 là ngày lễ Vu Lan và là một trong những ngày Rằm lớn nhất năm. Các gia đình thường chuẩn bị mâm lễ cúng Rằm tháng 7 từ ngày 2/7...