Lây nhiễm HIV ở Phú Thọ: Nguyên nhân không chỉ từ mũi tiêm?

Lây nhiễm HIV ở Phú Thọ: Nguyên nhân không chỉ từ mũi tiêm?

(Kiến Thức) - Đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân về nguồn lây khiến hàng chục người bị lây nhiễm HIV ở Phú Thọ vẫn chưa được làm rõ dù trước đó mọi nghi vấn đổ dồn và mũi tiêm của một y sĩ tại địa phương.