Tin giả vẫn tràn ngập trên Facebook

Tin giả vẫn tràn ngập trên Facebook

Trong quá trình hợp tác với Facebook, tổ chức Full Fact đã phát hiện vẫn còn một số lượng lớn các nội dung trên nền tảng này bị thuật toán gắn cờ sai.