Kĩ sư Apple: Làm việc với Steve Jobs quá áp lực

Kĩ sư Apple: Làm việc với Steve Jobs quá áp lực

(Kiến Thức) - iPhone là sản phẩm công nghệ làm thay đổi tư duy của thế giới về các phương tiện điện thoại di động và việc cho ra mắt một sản phẩm như vậy cũng đồng hành với nhiều...