Sinh viên y khoa tri ân những xác chết

Sinh viên y khoa tri ân những xác chết

Trước mỗi thi hài, từng sinh viên cúi mình kính cẩn. Bài học lớn nhất về sự hy sinh diễn ra trong buổi lễ tri ân những người hiến xác cho y học