Những thực phẩm là kẻ thù của cơ bắp

Những thực phẩm là kẻ thù của cơ bắp

(Kiến Thức) - Những thực phẩm chứa nhiều chất béo và tinh bột như bánh vòng, bánh rán hay xúc xích  đều là kẻ thù “không đội trời chung” với tăng cơ bắp.