TRUY TỐ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

CẬP NHẬT NHANH, ĐẦY ĐỦ VÀ ĐA CHIỀU NHẤT VỤ TRUY TỐ ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG, SAI PHẠM ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG

Những “kim bài” nào giúp ông Nguyễn Đức Chung giảm nhẹ tội?

Những “kim bài” nào giúp ông Nguyễn Đức Chung giảm nhẹ tội?

Ông Nguyễn Đức Chung từng được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang và nhận được nhiều khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ trong suốt thời gian công tác. Liệu những "kim bài" này có giúp cựu Chủ tịch TP. Hà Nội nhẹ tội?