Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Thủ tướng đã giao cho Bộ Nội vụ xem xét về đơn xin thôi việc của Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa. Tuy nhiên theo Luật Công chức, khi cán bộ đang trong quá trình điều tra, xem xét kỷ luật thì sẽ không được chấp nhận thôi việc