Phòng Chống Phơi Nhiễm HIV

Hướng dẫn cách phòng chống bị phơi nhiễm HIV, xử lý như nào khi sơ cứu cho người gặp nạn bị nhiễm HIV cho an toàn

Thế nào là phơi nhiễm HIV?

Thế nào là phơi nhiễm HIV?

Vừa qua có 18 y bác sĩ bị phơi nhiễm HIV khi mổ cấp cứu. Tôi rất hoang mang trong môi trường bệnh viện còn có thể phơi nhiễm HIV. Vậy thế nào là phơi nhiễm HIV?