NHỮNG CÁI NHẤT CỦA VIỆT NAM, THẾ GIỚI NĂM 2022

2022 là một năm nhiều sự kiện, nhiều biến động, nhiều vụ án được đưa ra xét xử... Cùng điểm lại những sự kiện nổi bật của năm qua.