Nhạc sĩ Phó Đức Phương bị ung thư tụy

Nhạc sĩ Phó Đức Phương bị ung thư tụy. Thông tin mới nhất bệnh tình của nhạc sĩ Phó Đức Phương. Sự nghiệp, đời tư của nhạc sĩ Phó Đức Phương.