Lễ Chùa Đầu Năm

Thông tin cập nhật về lễ chùa đầu năm, lễ hội truyền thông và những điều cấm kỵ khi đi lễ chùa.

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

Giám đốc Kho bạc ở Nam Định nhận kết đắng

(Kiến Thức) - Ham đi lễ chùa trong giờ hành chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước TP Nam Định đã bị cách chức,  điều chuyển công tác về làm Phó Chánh văn phòng. Ngoài ra, các thuộc cấp...