Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam

Cập nhật thông tin mới, nóng chính xác nhất về sự kiện 72 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam anh hùng (22/12/1944-22/12/2016).

Chiến tranh không đùa với ai cả

Chiến tranh không đùa với ai cả

"Chiến tranh không đùa với ai cả, cũng không phải cứ hạ súng thì đã là kết thúc thế nên, còn yên ổn được ngày nào, hãy cố mà gìn giữ".