Khởi tố nguyên Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa

Cập nhật tất cả thông tin, hình ảnh và video vụ Khởi tố Thứ Trưởng Hồ Thị Kim Thoa, thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa...