Hội nghị Trung ương 9 khóa XII

Thông tin, hình ảnh cập nhật nhanh nhất sự kiện Hội nghị Trung ương 9 khóa XII tại Hà Nội diễn ra từ ngày 7/5. Hội nghị Trung ương 9 khóa XII dự kiến sẽ họp bàn rất nhiều nội dung quan trọng liên quan tới tổ chức cán bộ. Diễn biến Hội nghị Trung ương 9 sẽ thế nào?

Hội nghị lần thứ 9: Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn

Hội nghị lần thứ 9: Không để lọt vào quy hoạch những người không đủ tiêu chuẩn

(Kiến Thức) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, quy hoạch BCH Trung ương nhiệm kỳ 2021 - 2026 chưa phải là "làm nhân sự" cụ thể cho nhiệm kỳ tới, nhưng là một bước chuẩn bị quan trọng cho công tác nhân sự Trung ương nhiệm kỳ XIII.