FLC Sai Phạm Nghiêm Trọng

Cập nhật những thông tin, hình ảnh, clip mới nhất liên quan đến tập đoàn FLC sai phạm nghiêm trọng tại các dự án, không tuân thủ pháp luật, cũng như Chủ tịch FLC xây biệt thự trái luật.