73 năm Quốc Khánh 2/9

Tin bài tư liệu hot, ảnh tư liệu nóng kỷ niệm 73 năm Quốc Khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2018), sự kiện diễn ra nhân dịp kỉ niệm Quốc Khánh 2/9.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Lãnh đạo các nước chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 -2/9/2018), lãnh đạo các nước đã có điện và thư mừng gửi Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và...