71 năm Cách mạng tháng 8

Tin bài tư liệu hot, ảnh tư liệu nóng kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng 8(19/8/1945 - 19/8/2016), sự kiện diễn ra nhân dịp kỉ niệm Cách mạng tháng 8.